THÔNG TIN CHI TIẾT

Cài đặt tên miền miễn phí trên đầu ghi Questek

Đăng lúc: 2015-11-09

Trước đây chúng ta đã quá quen với sử dụng tên miền dyndns.org để xem camera qua mạng nhưng hiện tại tên miền trên dyndns.org đã tính phí. Còn tên miền trên no-ip.com thì miễn phí nhưng hoạt động lại không ổn định. Vì thế chúng ta sẽ sử dụng tên miền miễn phí được đầu ghi hỗ trợ.

Chú ý: Những tên miền mà đầu ghi hỗ trợ hoàn toàn miễn phí và phải cấu hình tên miền trên đầu ghi ko phải cấu hình tên miền trên modem nhưng vẫn phải mở port trên modem bình thường!

 

I. Cách đăng ký tên miền

 

1. Cách đăng ký tên miền myq-see.com

(Hỗ trợ đầu ghi QTD-6104i, QTD-6604i, QTD-6604, QTD-6608, QTD-6616, QV-6716D)

- Vào trang http://myq-see.com

 

 

 

- Chọn Registration để đăng ký tài khoản mới và điền thông tin đăng ký, ví dụ như sau:

 

 

 

- Nhấn submit để hoàn tất đăng ký

- Chọn Logon để đăng nhập

 

 

 

- Khi đăng nhập thành công chọn Domain để tạo mới và quản lý tên miền 

o Tạo tên miền mới (Chọn Request Domain để tạo mới)

 

 

 

o Quản lý tên miền

 

 

 

2. Cách đăng ký tên miền cctvdvr.com.tw 

(Hỗ trợ đầu ghi QTD-6604i, QTD-6604, QTD6608i, QTD-6608, QTD-6616, QV-6708D, QV-6716D)

-Tải phần mềm tạo tên miền tại website http://secomvn.com (Mục Phần mềm & Driver -> chọn phần mềm QUESTEK DDNS)

-Chạy chương trình Questek DDNS và điền Tên tài khoản, mật khẩu cho tên miền mới (Tên miền sẽ có dang như sau: tên tài khoản + cctvdvr.com.tw) rồi nhấn nút bên cạnh

- Đăng ký thành công

 

 

 

3. Cách đăng ký tên miền i-dvr.net

(Hỗ trợ đầu ghi QTD-6304, QTD-6308, QTD-6316)

- Xem thông tin tài khoản được dán trên đầu ghi

 

- Dùng tài khoản đăng nhập tại trang http://i-dvr.net

 

 

- Tạo và quản lý tên miền

 

 

 

II. Cách cấu hình tên miền vào đầu ghi

1. Đầu ghi QTD-6104i

- Trên đầu ghi vào Main Menu (Menu chính) -> System (Cài đặt hệ thống) -> NetService (Mạng lưới) -> DDNS

 

 

oLoại hình DDNS (DDNS type): Chọn server mà bạn có tài khoản (vd: myq-see) oSử dụng (Enable): Check vào để sự dụng server trên

oTên vùng của máy (Domain): Tên miền mà bạn đang ký tại server

oTên hộ dung (User name): tên tài khoản bạn đăng ký tại server

oMật khẩu (Password): mật khẩu tài khoản tại server

 

2. Đầu ghi QTD-6604i, QTD-6604, QTD-6608, QV-6708D

- Trên đầu ghi vào Menu -> Main Menu (Menu chính) -> Network (Mạng) -> DDNS Setup (Cài đặt DDNS)

 

 

 

oDDNS: Chọn ON để kích hoạt chức nặng DDNS

oServer: Chọn server mà bạn có tài khoản (Vd: myq-see) oHost Name: tên miền của bạn tạo tại server trên

oUser Name: Tài khoản của bạn

oPassword: Mật khẩu tài khoản của bạn tại server trên

 

3. Đầu ghi QV-6716D, QTD-6616

- Trên đầu ghi vào Menu -> Main Menu (Menu chính) -> Setup (Cài đặt) -> Network (Mạng) -> DDNS

 

 

 

oEnable : check vào để sử dụng DDNS

oProvider: Chọn nhà cung cấp dịch vụ DDNS mà bạn có tài khoản

oUser Name: Tên tài khoản của bạn tại nhà cung cấp dịch vụ DDNS oPassword: Mật khẩu tài khoản DDNS

oDomain: Tên miền của bạn đăng ký DDNS

 

4. Đầu ghi QTD-6304, QTD-6308, QTD-6316

- Trên đầu ghi vào Menu -> Main Menu (Menu chính) -> Network (Cài đặt mạng) -> DDNS Setup (Cài đặt DDNS)

 

 

oDDNS server: Chọn i-dvr.net (Nếu bạn sử dụng tài khoản trên server này)

oHost Name: Tên miền bạn tạo trên server DDNS trên

oTên người sử dụng (User Name) và Mật khẩu (Password): Thông tin tài khoản của bạn trên

server DDNS trên (Nếu là i-dvr.net thì được dán trên đầu ghi)

 

 

Chia sẻ:   

CÔNG TY TNHH TMDV BINH MINH AUTO
BACK TO TOP
(028) 6679 5291 - 09 3783 3783